Disclaimer

Onderstaand kunt u onze disclaimer doornemen. U kunt deze ook via onderstaande link openen in PDF.

Disclaimer van BCS Products

Op het gebruik van deze website (https://bcsproducts.nl) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie op website
BCS Products heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid samengesteld. BCS Products staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. BCS Products aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. BCS Products spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van de website.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BCS heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van de websites. BCS Products aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het auteursrecht op deze website berust bij BCS Products of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BCS Products. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat BCS Products daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.